دستورالعمل ,مدارس ,آموزش ,خدمات ,كلاس ,تأمین ,براین اساس؛ ,مدارس غیردولتی ,خرید خدمات ,قابل تأمین ,تعداد كلاس ,«خرید خدمات ‌آموزشی» ,دستورالعم

 با امضای وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل «خرید خدمات ‌آموزشی» به استان های سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش سرویس آموزش و پرورش پانا، در مقدمه این دستورالعمل آمده است: به استناد ماده41 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور پوشش كامل لازم التعلیمان، به آن اداره كل اجازه داده می شود برای سال تحصیلی 96-95، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی اقدام كند.

 خبرگزاری پانا+

براین اساس؛ اعتبار لازم برای اجرای طرح، حداكثر به میزان اعتبار منظورشده در سال تحصیلی 95-94، قابل تأمین خواهد بود و مقتضی است تعداد كلاس های مشمول این مجوز، متناسب با اعتبار قابل تأمین سازمان دهی شود.

 

در بند (2) این دستورالعمل آمده است ؛ اجرای این طرح صرفا در مناطقی موضوعیت می یابد كه با كمبود نیروی انسانی مواجه هستند و تأمین كمبودها، به روش های متعارف میسر نیست. براین اساس؛ مقتضی است پس از درنظرگرفتن همه فعل و انفعالات كمّی نیروی  انسانی مناطق تابع، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با تأیید كمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، فهرست مدارس مشمول طرح، متضمن تعداد كلاس های هر مدرسه و تعداد دانش آموز هر كلاس برای دریافت مجوز از مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات ارسال شود تا پس از صدور مجوز، امكان عقد تفاهم نامه با سازمان مدارس غیردولتی ، مشاركت های مردمی و خانواده فراهم شود.

 

براساس این دستورالعمل ؛ خرید خدمات آموزشی، صرفا شامل آموزش وپرورش رسمی دانش آموزان ابتدایی یا متوسطه خواهد بود كه برابر برنامه درسی پایه مربوط اجرا می شود و درصورتی كه اجرای این طرح، مستلزم اجاره فضای موردنیاز باشد، رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

 

در بخش پایانی این دستورالعمل تصریح شده است؛ تا حد امكان ترتیبی اتخاذ شود تا هر مؤسس، علاوه بر كلاس های مدارس شهری، تعدادی از مدارس كم جمعیت روستایی و عشایری را نیز تحت پوشش قرار دهد و ضمن تأكید بررعایت صرفه و صلاح آموزش وپرورش ، توجه كافی به حفظ كیفیت تعلیم وتربیت در مدارس مشمول طرح و رعایت ضوابط و مقررات، موردانتظار است
 

منبع اصلی مطلب : اخبار معلــمان ................منتظر
برچسب ها : دستورالعمل ,مدارس ,آموزش ,خدمات ,كلاس ,تأمین ,براین اساس؛ ,مدارس غیردولتی ,خرید خدمات ,قابل تأمین ,تعداد كلاس ,«خرید خدمات ‌آموزشی» ,دستورالعم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : با امضای وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل «خرید خدمات ‌آموزشی» به استان های سراسر كشور ابلاغ شد.